Kampinos. Ogłoszenie o naborze: podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej

0
29

Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej.

Więcej informacji pod linkiem:
http://www.bip.kampinos.pl/art/id/6090