Kampinos. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych…

0
34

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez wójta gminy Kampinos w 2019 roku