Kampinos. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych …

0
70

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez wójta gminy Kampinos w 2018 roku

 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia