Kampinos oszczędza na oświetleniu

0
26

Informacja dotycząca oświetlenia

Kolejne już spływające dane finansowe wskazują, że niestety mamy do czynienia  ze spadkiem dochodów budżetowych, wywołanym trwającą pandemią COVID-19. Aby utrzymać należyty poziom usług, realizację koniecznych inwestycji oraz zagwarantować  niezbędne środki na zadania oświatowe przewidziane w uchwale budżetowej na 2020 r. konieczne jest wprowadzenie działań powodujących zmniejszenie kosztów bieżących. W tym celu przeprowadzono analizę, z której wynika, iż efektywną formą ograniczenia wydatków jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przez lampy oświetleniowe w godzinach nocnych.

W wielu samorządach, również tych sąsiednich, jest to praktyka już ugruntowana i przynosząca wymierne efekty. Szacunkowo w miesiącach letnich, ograniczenie zasilania lamp przez 4 godziny, to oszczędność energii na poziomie nawet 60% w skali doby.

Od zmierzchu do północy oświetlenie w naszej gminie działa na niezmienionych zasadach. Jeśli więc w tych godzinach lampy nie świecą, prosimy o zgłaszanie takiego faktu celem niezwłocznego usunięcia awarii.

Wdrożenie optymalizacji w zakresie oświetlenia uwzględnia fakt, że  na terenach wiejskich po północy ruch pieszych i rowerzystów praktycznie zanika. Jeśli jednak w późnych godzinach nocnych korzystamy z dróg, nawet tych oświetlonych to, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, winniśmy zadbać o swoją widoczność przede wszystkim poprzez stosowanie odblaskowych elementów ubioru, czy oświetlenia punktowego sygnalizującego innym uczestnikom ruchu naszą obecność.