Kampinos. Otwarte konkursy ofert

0
25

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – Zadanie nr 1

Wójt gminy Kampinos działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2016 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, z zakresu:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy Kampinos w roku 2016 – Zadanie nr 1

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – Zadanie nr 2

Wójt gminy Kampinos działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2016 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, z zakresu:

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom w 2016 roku – Zadanie nr 2