Kampinos. Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju…

0
121

Warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR.