Kierunki kształcenia w Iwaszkiewiczu

Kierunki kształcenia na rok 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

W SOCHACZEWIE

96-503 SOCHACZEW  ul. CHOPINA 99A, tel./fax 863 25 75

96-503 SOCHACZEW  ul. CHODAKOWSKA 16 tel. 863 32 21, tel./fax 863 32 27

 

oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych

na rok szkolny 2020/2021

 

TYP SZKOŁY

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /nauka trwa  4 lata

Klasa  społeczna

Klasa mundurowa

Klasa matematyczno-geograficzna

Język polski, matematyka ( do wszystkich klas)

język obcy, wiedza o społeczeństwie

język obcy, historia

język obcy, geografia

 

TECHNIKUM / nauka trwa  5 lat

Ekonomiczne

Rachunkowości

Handlowe

Hotelarstwa

Reklamy

Żywienia i Usług Gastronomicznych

Język polski, matematyka ( do wszystkich klas)

język obcy, geografia

język obcy, geografia

język obcy, geografia

język obcy, geografia

język obcy, informatyka

język obcy, biologia

 

JĘZYKI OBCE

W Liceum Ogólnokształcącym i Technikum

 

Ø  język angielski

Ø  niemiecki

Ø  francuski