Klub Maratończyka Aktywni. Informacja RODO

0
56

 Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W celu przypomnienia zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, przesyłamy Państwu uaktualnioną klauzulę informacyjną. Klauzula informacyjna zgodna z RODO Informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest KM Aktywni Sochaczew z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 6/39 (96-500 Sochaczew), adres email: aktywnisochaczew@gmail.com
  2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zadań wynikających z realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, będą przechowywane przez Administratora do momentu realizacji tego celu lub cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Adres e-mail: aktywnisochaczew@gmail.com