Kochają Podhale

W dniach między 26 stycznia a 8 lutego br. grupa trzynastu wychowanek z dwóch klas liceum Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie brała udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Kocham Podhale”, organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Wychowanki przystąpiły do tego konkursu w ramach uczestnictwa w realizowanym w placówce programie innowacyjnym: „Różnorodność kulturowa w regionach kraju i regionach świata”.

Celem konkursu było zachęcanie do poznawania regionu, jego promocja i rozwój umiejętności plastycznych uczestników. Konkurs, w którym dziewczęta wzięły udział dał im możliwość rywalizacji z innymi uczniami z całej Polski. Stanowił szansę na edukację, rozwój i wykazanie się umiejętnościami. Wychowanki miały możliwość poznać walory kulturowe i przyrodnicze Podhala i w swoich pracach wskazać, co ich zdaniem jest urzekające w tym regionie Polski.

Wychowanki i wychowawcy MOW w Załuskowie, Agnieszka Geras, Anna Sadzyńska