Kolejna droga do przebudowy w gminie Rybno

0
46

Wójt Rybna ogłosił przetarg nieograniczony dotyczący przebudowy kolejnej drogi na terenie gminy. Jest to trasa biegnąca od Konstantynowa do Rybna. 29 listopada 2019 wyłoniono wykonawcę robót. 

Ogłosiliśmy przetarg publiczny na przebudowę drogi gminnej Konstantynów – Rybionek – Ludwików – Rybno. Długość tej drogi to 1,279 m. W zakres robót wchodzi mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, kropienie emulsją asfaltową, a także wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.- powiedział wójt Damian Jaworski.29

Szerokość jezdni wynosić będzie od 3 do 3,80 m, grubość nawierzchni ścieralnej będzie wykonana z betonu asfaltowego 4 centymetry. Jak wyliczono, powierzchnia nawierzchni wyniesie 3.988,77 mkw., a po ustaleniach z inwestorem, zaprojektowano konstrukcję warstwy ścieralnej jako beton asfaltowy, w ilości 100 kg/mkw. W ramach istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni należy zachować istniejące pobocze.

– Komisja przetargowa przy ocenie ofert kierowała się kryteriami – cena robót 60% i okres rękojmi 40%. To jest ważny odcinek drogi, gdyż tamtędy jeździ autobus szkolny. Mam nadzieję, że ta inwestycja zostanie już w przyszłym roku sfinalizowana. Bardzo się cieszę, że wspólnie z Radą Gminy udaje nam się sukcesywnie poprawiać stan gminnych dróg. Z pewnością będziemy wnioskować o kolejne przebudowy. Tak jest między innymi z drogą Józin – Ćmiszew Parcel oraz Jasieniec – gdzie czekamy na rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – mówił wójt Damian Jaworski.

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło 29 listopada. Przebudową zajmie się firma Prima.