Kolejna tura konsultacji

0
35

56965

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024” Burmistrz Miasta Sochaczew zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 21 października 2015 r. o godzinie 17.00 w Kramnicach Miejskich przy ul. 1 Maja 21 w Sochaczewie.
Podczas konsultacji przedstawione zostaną m.in. wyniki prac pierwszego spotkania jak również omówione kierunki dalszych działań i celów. Strategia Rozwoju Miasta jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Mając na względzie powyższe ważne jest, aby w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy miasta, których sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia dokumentu odpowiadającego na potrzeby naszej lokalnej społeczności.

Urząd Miasta Sochaczew