Kolejne dokumenty do otwartych konsultacji

0
30

konsultacje

Ratusz rozpoczyna kolejną serię konsultacji społecznych. Pod ocenę mieszkańców poddane zostaną tym razem dwa dokumenty z zakresu polityki społecznej:
► projekt Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 – 2018.  Czas konsultacji: 29 grudnia 2015 – 13 stycznia 2016 r.

► projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Sochaczew na lata 2016 -2019. Czas konsultacji: 29 grudnia 2015 – 13 stycznia 2016 r.

Wskazane wyżej dokumenty, wraz z drukami na których można składać uwagi, umieszczone zostaną 29 grudnia na specjalnej platformie konsultacyjnej prowadzonej przez Urząd Miejski (www.konsultacje.sochaczew.pl ), na tablicy ogłoszeń w UM, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na miejskim portalu Sochaczew.pl.

Opinie na ich temat można będzie składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną www.konsultacje.sochaczew.pl .

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Urząd Miasta Sochaczew