Kolejne inwestycje w Garbolewskim

ZS CKP w Sochaczewie to szkoła z wieloletnią tradycją, oferująca uczniom takie kierunki kształcenia, które wpisują się w potrzeby powiatu i jednocześnie są atrakcyjne dla młodych ludzi. Stąd położenie nacisku na kształcenie zawodowe, w ramach którego wiele zajęć odbywa się w zintegrowanym ze szkołą Centrum Kształcenia Zawodowego. Dyrektor ZS CKP Julia Jakubowska i Starostwo Powiatowe jako organ prowadzący dokładają starań, żeby zajęcia odbywały się w jak najlepszych warunkach. Temu celowi służy doposażanie pracowni i przeprowadzane remonty w kolejnych pomieszczeniach.

W dniach 5 – 27 grudnia 2019 roku zostały wykonane prace remontowo–budowlane dotyczące posadzki betonowej w pomieszczeniu remontów w budynku warsztatowym ZS CKP, które zostały sfinansowane z środków budżetowych organu prowadzącego. Wicestarosta Tadeusz Głuchowski i Zarząd Powiatu zadecydowali o przekazaniu na ten cel kwoty 21 955 zł. W wyremontowanej sali położono 102 m2 nowej podłogi i pomalowano lamperie. Opiekun pracowni – nauczyciel przedmiotów zawodowych Bogdan Opala wykonał także prace porządkowe i dokonał reorganizacji sali, zgodnie z zasadami ergonomicznymi, tak by jej wykorzystanie było jak najbardziej efektywne i zapewniało dobry i bezpieczny dostęp do narzędzi i urządzeń. Z pracowni korzystają uczniowie kształcący się w zawodach mechanicznych w technikum i w szkole branżowej. 3 zawody, które ZS CKP ma w swojej ofercie – ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik to zawody deficytowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej umieściło je w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy na lata 2020 – 2025. Garbolewski ze swoją ofertą kształcenia wpisuje się znakomicie w zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z branży mechanicznej, a organ prowadzący, finansując inwestycje w CKZ i doposażając szkołę, wspiera dyrekcję i nauczycieli w procesie nauczania zawodów z perspektywami.

          tekst – M. Sz.

          zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

.