Kolejne konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

0
31

Za nami kolejne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie konsultacyjne poświęcone Lokalnemu Programowi Rewitalizacji miasta na lata 2016-2023. Wzięło w nim udział około 40 osób – przedsiębiorcy, reprezentanci Powiatowej Izby Gospodarczej, lokalnych stowarzyszeń seniorskich, placówek pomocy społecznej, kultury, edukacji, grupa mieszkańców żywo zainteresowana estetyką miasta i poprawą bezpieczeństwa w dzielnicach.

Prace nad LPR trwają od ub. roku. W ramach konsultacji odbyło się już kilka spotkań w trakcie których przybliżano założenia LPR, jego cele strategiczne, rolę dokumentu w procesie ubiegania się np. o dotacje unijne. 22 lutego w kramnicach zaprezentowano wynik prac nad dokumentem. W załączeniu prezentacja i materiały źródłowe.

Przedsiębiorców, osoby działające w organizacjach pozarządowych i mieszkańców zachęcamy do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych. Na miejskiej stronie Sochaczew.pl są już dostępne KARTY PROJEKTÓW, które wystarczy wypełnić i złożyć w ratuszu do 15 marca 2016 roku lub przesłać drogą elektroniczną na adres fundusze@sochaczew.pl .

 

Rewitalizacja 2016-2023 – karta projektu.docx

Rewitalizacja 2016-2023 – obszar rewitalizowany.xlsx

Rewitalizacja 2016-2023 – obszary z ulicami.jpg

Rewitalizacja 2016-2023 – prezentacja LPR.pptx

 

UM Sochaczew