Kolejne obwieszczenie i zawiadomienie ze Starostwa w Żyrardowie

0
62

Poniżej zamieszczamy w załączniku zawiadomienie starosty żyrardowskiego o wydaniu decyzji i obwieszczenie o wydanie decyzji dotyczących inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3837W odcinek Szymanów – Aleksandrów w km proj. 0+000-3+345”.

załącznik