Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia Społecznego

0
12

19.03.2015 r. odbyło się kolejne już spotkanie rodziców opiekunów osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach Grupy Wsparcia Społecznego.

W spotkaniu udział wziął prawnik – Krystian Gołębiewski, który przybliżył zagadnienia związane z procesem ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego osób, które nie są w stanie samodzielnie podejmować wiążących decyzji oraz kwestie związane z notarialnym upoważnieniem do dokonywania czynności. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały również możliwość indywidualnego skonsultowania nurtujących ich spraw. Ponadto, tak jak podczas każdego spotkania Grupy Wsparcia Społecznego, omówione zostały najważniejsze kwestie związane z bieżącym procesem rehabilitacji uczestników ŚDS.

Każdorazowo spotkanie w ramach grupy daje możliwość wzmocnienia wzajemnych więzi, wymiany poglądów oraz wsparcia i wzmocnienia osób na co dzień sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, co jest niewątpliwie bardzo potrzebne i ważne zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla ich opiekunów.

Środowiskowy Dom Samopomocy