Kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej gotowy do pracy

0
44

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o.  zaprasza właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Spartańskiej do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana w pasie drogowym wraz z przyłączami do granicy nieruchomości wg schematycznej mapki. Realizacja przyłączy na terenie prywatnym jest po stronie właścicieli posesji.

Przyłącza można wykonywać we własnym zakresie, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

W związku z tym Spółka zaprasza właścicieli nieruchomości ulicy Spartańskiej do siedziby Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 celem omówienia sposobu wykonania przyłączy. Informacje udzielane są telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 37.

ZWiK Sochaczew