Kompleks Lekkoatletyczny w Młodzieszynie

0
77

8.02.2019 r., Gmina Młodzieszyn gościła Annę Krupkę – sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki , Macieja Małeckiego – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jolantę Gontę – starostę powiatu Sochaczewskiego. W spotkaniu uczestniczyła Monika Pietrzyk – wójt gminy Młodzieszyn,  radni gminy Młodzieszyn oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych.

Celem wizyty, która miała miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. gen Stanisława Grzmota Skotnickiego, było oficjalne podpisanie umowy między Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Annę Krupkę i gminą Młodzieszyn w imieniu której występowała wójt, Monika Pietrzyk, na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przebudowy kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400 m. – treningowy.

W ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie  4 – torowa bieżnia okrężna o długości 400m i sztucznej nawierzchni, 6 – torowa bieżnia prosta o długości 130 m i sztucznej nawierzchni, stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku. Inwestycja obejmuje również zakup wyposażenia lekkoatletycznego, budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 26 m x 56 m i nawierzchni ze sztucznej trawy, budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 27 m x 45 m i sztucznej nawierzchni z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa, budowę skoczni do skoku o tyczce, a także wykonanie odwodnienia bieżni i boisk, studzienek teletechnicznych, zasilania oświetlenia boisk, piłkochwytów boiska, kabin dla zawodników, zakup sprzętu do pielęgnacji nawierzchni i wykonanie zagospodarowania terenu.

Termin zakończenia budowy określony został na dzień 30.06.2020 r.

Całkowita wartość inwestycji na podstawie kosztorysu z 2016 r. wynosi 3 474 200,00 zł., z czego Ministerstwo udzieliło dofinansowania na kwotę 1 200 000,00 zł.

„…Od kiedy objęłam funkcję wójta gminy, za jeden z głównych celów postawiłam sobie budowę takiego  kompleksu lekkoatletycznego w Młodzieszynie” – tymi słowami, na początku spotkania wójt, Monika Pietrzyk zwróciła się do zgromadzonych. Niewątpliwie, podpisanie umowy w dniu dzisiejszym to ogromny krok do urzeczywistnienia tego celu. Głos zabrała również Anna Krupka, która wyraziła ogromne zadowolenie, z tego, że ministerstwo może wesprzeć gminę w realizacji tak ważnego i długo wyczekiwanego przez społeczność Młodzieszyna zadania. Swoje zadowolenie w kilku słowach wyraził również Maciej Małecki, który jako poseł na Sejm RP z ziemi sochaczewskiej zawsze wspiera lokalną społeczność w wielu działaniach i inwestycjach. Jolanta Gonta, starosta powiatu,  również podziękowała za wsparcie i pomoc w realizacji tak ważnego zadania na ziemi sochaczewskiej.

Po oficjalnym podpisaniu umowy, na ręce szanownych gości oraz wójt, dyrektor szkoły, Małgorzata Malczewska złożyła serdeczne podziękowania, wyrazem których, oprócz ciepłych słów były kwiaty. Podziękowania złożyli również Radni Gminy. Następnie wszyscy udali się na zewnątrz, w celu zaprezentowania Gościom terenu inwestycyjnego, na którym powstanie kompleks lekkoatletyczny. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

.