Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie

0
55

7 sierpnia 2019 r. w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną znajdującym się w miejscowości Gawarzec Dolny (gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński) stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń.

Na mocy Rozporządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. określono obszar zapowietrzony oraz zagrożony w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń. Na terenie powiatu sochaczewskiego do obszaru zagrożonego włączono następujące miejscowości: w gminie Brochów – Górki, Hilarów, Kromnów, Łasice, Nowa Wieś-Śladów, Śladów, Przęsławice, Tułowice, Wilcze Śladowskie, Wilcze Tułowskie; w gminie Młodzieszyn – Bieliny, Januszew, Kamion Duży, Kamion Mały, Kamion Podgórny, Kamion Poduchowny, Młodzieszynek, Nowy Kamion, Witkowice.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się wywożenia świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie oraz transportu świń po drogach publicznych i wewnętrznych. Ponadto, hodowcy trzody chlewnej mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie. Nakazuje się również oczyszczenie i odkażenie środków transportu oraz sprzętów używanych do obsługi zwierząt w gospodarstwie, a także ścisłe zachowanie zasad higieny i bioasekuracji.