Komunikat z 12 marca 2020

0
61

Jak podaje sochaczewski Sanepid, w tej chwili w mieście i całym powiecie sochaczewskim nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Sytuacje epidemiologiczna jest dobra.

 

Szkoły, przedszkola, żłobek

O 10.00 w szkołach podstawowych i przedszkolach na dyżurach opiekuńczych było łącznie 89 dzieci. Zgodnie z zapowiedzią  miejskie przedszkola i podstawówki od poniedziałku będą zamknięte.

Uczniowie nie mają dodatkowych ferii, dlatego wszystkie szkoły podstawowe będą pracowały z dziećmi online. W placówkach, gdzie działa dziennik elektroniczny, prace do wykonania w domu będą przesyłane za pomocą tego systemu. W szkołach, gdzie nie ma jeszcze dziennika elektronicznego prace domowe umieszczane będą na stronach internetowych danej placówki, a to oznacza, że uczeń co najmniej raz dziennie powinien zajrzeć do stosownej zakładki i zrobić zadane lekcje.

Sanepid zapowiada kontrole we wszystkich prywatnych przedszkolach i klubach dziecięcych, by mieć pewność, że wszystkie są zamknięte.

Dziś i 13 marca praca żłobka odbywa się na zasadzie dyżurów opiekuńczych. Do żłobka na dyżur przyprowadzono 14 dzieci.

 

Pomoc społeczna

Zgodnie z zapowiedzią zawieszono pracę DDPS i ŚDS od 12 do 25 marca. Kuchnia Dziennego Domu Pomocy Społecznej pracuje normalnie i decyzją dyrektora tej placówki przygotowuje posiłki dla 46 podopiecznych. Nie spożywają ich w stołówce DDPS, ale są dostarczane do mieszkań osób korzystających z opieki DDPS.

Kuchnia gotuje też posiłki dla 35 osób korzystających z nich w jadłodajni Matki Teresy z Kalkuty, ale i tam posiłki nie są wydawane w stołówce, lecz w jednorazowych pojemnikach, przy wejściu do jadłodajni.

MOPS nie obsługuje klientów bezpośrednio – od dziś do 25 marca. Wyznaczono pracowników do obsługi telefonicznej.

Mogą się zdarzyć i zapewne zdarzą osoby objęte – na polecenie Sanepidu – kwarantanną domową. Na pewno nie odmówimy im wsparcia, jeśli nie mają osoby bliskiej, która zrobi zakupy, dostarczy środki czystości czy chleb. Takie osoby prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Zdrowia UM lub MOPS, a samorząd zapewni im pomoc. Oczywiście mowa tu o przypadkach wyjątkowych, gdy naprawdę w otoczeniu osoby starszej nie ma nikogo, kto mógłby przynieść do domu zakupy.

 

MOSIR

MOSiR zamknął wszystkie swoje obiekty tj. hale, boiska, place zabaw i pływalnię, w tym parking przed basenem. Korzystając z tej przymusowej przerwy dyrekcja MOSiR przymierza się do wykonania corocznego przeglądu technicznego pływalni.

Na obiektach MOSiR odbędzie się tylko jedna impreza – sobotni mecz rugby, ale bez udziału publiczności.

 

Kultura

SCK już 11 marca zawiesił wszystkie zajęcia, zarówno te w których biorą udział dzieci, jak i dorośli. Nie ma żadnych spotkań, koncertów, obiekty są zamknięte.

Od 12 do 25 marca nie skorzystamy też z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej i oferty Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Czytelników uspokajamy, że biblioteka nie będzie naliczała kar za przetrzymanie książek. Nie tylko można, ale trzeba je trzymać w domu do czasu ponownego otwarcia biblioteki. MBP zachęca czytelników do korzystania z ebook-ów. Można zadzwonić do MBP i poprosić np. o kod dostępu do platformy ebook LIBRA.

Kramnice miejskie też są zamknięte, to znaczy swą działalność zawiesiły organizacje pozarządowe mające tam swoje siedziby, w tym orkiestry. Uniwersytet Trzeciego Wieku zdecydował, że wznowi działalność po świętach Wielkiejnocy.

Do 25 marca nie można też korzystać z sali konferencyjnej w kramnicach, często udostępnianej lokalnym stowarzyszeniom, gdzie często odbywają się szkolenia, spotkania, walne zebrania itp.

 

Szpital

Szpital powiatowy już kilkanaście dni temu zakazał odwiedzin, by nie narażać pacjentów na niebezpieczeństwo, ale wszystkie poradni i oddziały szpitalne pracuje normalnie. Pacjenci są przyjmowani planowo, odbywają się konsultacje i zabiegi.

Dziś, by ściśle przestrzegać zakazu odwiedzin, nie spacerować po piętrach, wyłączony z użytkowania zostanie korytarz przy pracowni rentgenowskiej.

 

Komunikacja miejska

ZKM zapowiadał wprowadzenie zmian w rozkładzie, w związku z zamknięciem szkół od 16 marca, jednak na razie ich nie wdrożył. W tej chwili zawiesił jedynie kursowanie linii nr 1 dojeżdżającej do Kampinosu. Po konsultacjach z dyrektorami szkół i burmistrzem zmiany wejdą w życie od soboty, czyli 14 marca. I tak,  bez zmian kurować będą linie dojeżdżające do szpitala czyli 3, 3a, 7, 8 i 9. One jeżdżą zgodnie z rozkładem.

Od soboty 14 marca zawieszone zostaną natomiast linie, z których przede wszystkim korzysta młodzież szkolna. Chodzi o linie 2, 5 i 6.

W autobusach nie będzie można kupić biletów u kierowcy, by do minimum ograniczyć kontakt z pasażerami.

W pojazdach pojawią się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Pojazdy, które zjadą na bazę, każdorazowo będą odświeżane.

 

ZGK i ZWiK

By do minimum ograniczyć bezpośrednie kontakty zarówno Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jak i ZWiK wprowadzają czasowo zmianę w sposobie zbierania danych z liczników mediów. ZGK wstrzymał spisywanie liczników wody, by inkasenci nie wchodzili do domów. Podobnie ZWiK nie wysyła do domów swych inkasentów, a rozliczenia kosztów dokona na podstawie średniego zużycia z ostatnich miesięcy.

 

Urząd Miasta

Sochaczewski ratusz wprowadził obostrzenia związane z bezpośrednią obsługą klientów. Czynny jest tylko BOK na parterze, kasa oraz Wydział Spraw Obywatelskich i USC. Nie można poruszać się po piętrach. Rozważamy wprowadzenie pracy zdalnej.

Prosimy, aby wszystkie osoby robiące opłaty w kasach urzędu miejskiego lub w siedzibach miejskich jednostek organizacyjnych (ZWiK, ZKM, ZGK, itd.) zrezygnowały z wyjścia z domu i korzystały z bankowości elektronicznej. Jeśli ktoś nie ma konta, albo nie korzystał nigdy z platform bankowości internetowej, może o pomoc poprosić kogoś z rodziny.

 

APELE

Sanepid rekomenduje i prosi, by swą aktywność ograniczyły przede wszystkim osoby starsze. Prosi, by odłożyć w czasie zebrania kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń seniorskich, przełożenie o kilka tygodni spotkań towarzyskich w większym gronie.

Marzec to okres, gdy organizowane są roczne spotkania członków wspólnot mieszkaniowych. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apelujmy do przedstawicieli zarządów wspólnot o odwołanie lub przesunięcie na późniejsze terminy spotkań mieszkańców. Stosowne rekomendacje, pisemne, będą skierowane do wszystkich wspólnot, w których miasto ma udziały.

Sanepid prosi kierowników instytucji publicznych o montowanie przy wejściu dozowników z płynem wirusobójczym, na bazie alkoholu, płynem do mycia rąk.

A wszyscy apelujemy o empatię, o sąsiedzką pomoc, o zrobienie zakupów osobom starszym i samotnym.

Apel do młodzieży – nie popełnijmy tego samego błędu, co młodzi ludzie we Włoszech. Gdy dostali wolne w szkołach wylegli do kawiarni.

Daniel Wachowski

Referat Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie