Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

0
19

W ramach rządowych działań związanych z promocją tematyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich organizowany jest cykl spotkań pt. „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” dedykowany kołom gospodyń wiejskich. We wtorek, 10 września powiat sochaczewski będzie gospodarzem organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kongresu dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Wydarzenie to skierowane jest do 96 KGW z rejonu powiatu sochaczewskiego, żyrardowskiego, płockiego oraz gostynińskiego i ma zgromadzić około 200 uczestników. Kongres odbędzie się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej 3 w zadaszonym obiekcie sportowym (kort tenisowy). Kongres rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do godziny 16.00. Zaplanowano cykl wykładów tematycznych, prezentacji, występ zespołu ludowego oraz towarzyszący piknik edukacyjny podczas którego zaprezentują się stoiska edukacyjne: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasów Państwowych oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach programu „Polska smakuje”.

Na spotkaniu odbędą się wykłady m.in. na temat ubiegania się o środki na prowadzenie KGW, procedury rejestracji produktu regionalnego, rozliczania KGW – uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz sprzedaży produktów spożywczych przez KGW.

Przedstawiciele Resortu Środowiska zaprezentują projekt „Ministerstwo Środowiska na rzecz polskiej wsi” w ramach którego przedstawią:

– Program „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i ocieplenia budynku jednorodzinnego.

– Program „Mój Prąd” – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

– Program „Agroenergia” – dofinansowanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla rolników indywidualnych.

– Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dofinansowanie regeneracji zakwaszonych gleb.

– Inne działania Ministerstwa Środowiska skierowane do rolników i mieszkańców wsi.

– Programy dofinansowania lokalnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych w Polsce mająca ponad 150-letnią tradycją. W  ostatnich latach obserwuje się renesans aktywności kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, co objawia się wzrostem aktywności KGW. W powiecie sochaczewskim na obecną chwilę zarejestrowanych jest ich 12. Jest to działalność społeczna, bardzo potrzebna lokalnym środowiskom i wsi, szczególnie małym społecznościom, które często są pozostawiane z boku. Polski rząd podkreśla ogromny potencjał mieszkańców wsi i wprowadza szereg nowych rozwiązań, (nowelizacja ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich z 2018 r.) żeby polska tradycja, kultura, kuchnia miały dużo lepsze, systemowe wsparcie. Także w powiecie sochaczewskim prowadzone są działania w celu aktywizacji na naszym terenie kół gospodyń wiejskich. Z inicjatywy posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, we współpracy z Jolantą Gonta, starostą sochaczewskim, którzy dostrzegają i cenią potencjał wsi, w pierwszej połowie tego roku zorganizowano spotkania informacyjno-edukacyjne dla KGW. Przedstawiciel pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw informował na nich,  jak zdobyć środki na organizację wielu społecznych inicjatyw, jak można prowadzić legalną działalność zarobkową, jak otrzymać do 5 tys. zł dla Koła, w jaki sposób rozliczyć i na co przeznaczyć pozyskane środki. Zorganizowanie Kongresu w powiecie sochaczewskim to kontynuacja tych działań.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie