Koniec z wypełnianiem PIT-ów i nowa ulga ekologiczna

0
122

Od początku 2019 roku zmieniło się kilka przepisów prawa podatkowego. Między innymi dzięki usłudze „Twój e-PIT” podatnicy nie będą musieli wypełniać i składać zeznań PIT 37 i PIT 38 – zrobi to za nich fiskus. Kolejna nowość jest skierowana do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy będą mogli uzyskać ulgę na termomodernizację w wysokości nawet do 53 tysięcy złotych.

Jesienią 2018 roku sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowym prawem od 2019 roku przeciętny Kowalski nie będzie musiał składać wniosku o rozliczenie PIT, ani przesyłać wypełnionych deklaracji   podatkowych przez internet lub składać ich w wersji papierowej w urzędzie skarbowym.

2,5 miesiąca na analizę

Odpowiedzialność za zeznania podatkowe przejmie skarbówka. To właśnie ona, w formie elektronicznej, 15 lutego na Portalu Podatkowym udostępni nam nasze wypełnione PIT-y. Dostęp do nich będzie można uzyskać po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym (klientom  korzystającym z bankowości elektronicznej tę usługę bezpłatnie oferują niemal wszystkie duże banki) lub danymi autoryzacyjnymi (system poprosi o wpisanie dokładnej kwoty przychodu z zeznania za 2017, numeru pesel oraz kwoty przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11). Podatnik oczywiście będzie mógł skorygować taki PIT, jeśli uzna, że powinien go zmienić, np. sposób rozliczenia – wspólnie z małżonkiem. Najpopularniejsze w kraju PIT-y 37 i 38  w ten sposób rozliczone zostaną już w odniesieniu do dochodów za 2018 rok. W kolejnym roku nowa forma rozliczeń będzie wprowadzona dla osób prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36 i PIT-36L).

Urząd Skarbowy wypełni zeznania podatkowe bazując na informacjach od firm, które przesyłają dane o dochodach swych pracowników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za ubiegły rok, np. nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której przekazał 1 proc. swego podatku czy PESEL dzieci, gdy rodzice korzystają z ulgi na dzieci, numer rachunku bankowego.

Pamiętaj, by sprawdzić e-zeznanie

Deklarację podatkową przygotowaną przez urząd skarbowy będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian; poprawić, np. zmienić numer organizacji, której chcemy przekazać 1 procent podatku; uzupełnić o dane, których nie posiadamy, np. o odliczenia związane z oszczędzaniem na indywidualnym koncie zabezpieczeń emerytalnych. Pozostanie też możliwość odrzucenia elektronicznego PIT-u i rozliczenia się samodzielnie w urzędzie skarbowym.

Jeżeli podatnik nie zrobi nic, 30 kwietnia e-PIT zostanie uznany za zaakceptowany. Usługa będzie dotyczyć podatników rozliczających się zarówno indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem, a ponadto osób samotnie wychowujących dzieci – tłumaczy Jolanta Włodarczyk, kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie.

Ocieplasz dom, wymieniasz piec – oszczędzasz

Kolejną nowością obowiązującą od 2019 roku jest tak zwana ulga termomodernizacyjna. Dzięki niej, przez trzy lata, podatnicy mogą odliczyć od dochodu nawet 53 tys. zł wydane na szeroko rozumiane oszczędzanie ciepła. Z ulgi korzystać mogą właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług, których zakup uprawnia do odliczeń, został określony w rozporządzeniu ministra inwestycji z 21 grudnia ub. roku. Czytamy w nim, że odliczyć można wydatki na materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia fundamentów, zakup węzła cieplnego, kotła gazowego lub olejowego, zbiornika na gaz lub olej, materiałów budowlanych do wykonania nowej instalacji grzewczej, zakup pompy ciepła, kolektora słonecznego wraz z osprzętem, ogniw fotowoltaicznych, nowych okien i drzwi (w tym garażowych). Odliczymy także koszty związane z wykonaniem audytu energetycznego i dokumentacji projektowej wskazującej, jak ma przebiegać termomodernizacja budynku oraz koszty montażu kotłów czy pomp ciepła. Katalog jest bardzo szeroki.

Warunkiem odliczenia jest zakończenie przedsięwzięcia w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Co ważne, od 1 stycznia 2019 roku odliczać można także wydatki poniesione za zadania termomodernizacyjne rozpoczęte wcześniej. Przy czym czas realizacji takiego przedsięwzięcia nie może przekraczać trzech lat. Gdy kwota odliczenia nie będzie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonywać odliczeń w kolejnych  latach. Wysokość poniesionych wydatków ustala się na podstawie faktur, trzeba zatem zbierać faktury VAT – wyjaśnia Jolanta Włodarczyk.

Ministerstwo Finansów szacuje, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi termomodernizacyjnej skorzysta z niej ok. 100 tysięcy Polaków.

„Czyste Powietrze” nie łączy się z ulgą

Należy podkreślić, że odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie obejmują wydatków w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Mówiąc wprost, ulga termomodernizacyjna to jedno, a program „Czyste Powietrze” to drugie. Jeśli otrzymamy dofinansowanie z „Czystego powietrza” na zakup pieca gazowego, takiego wydatku nie można odliczyć. Jeśli sami, z własnych pieniędzy ocieplimy dom, ulgę można bez przeszkód zastosować.

Przy tej okazji warto uspokoić rodziny planujące skorzystanie z dofinansowania w ramach „Czystego Powietrza”, że program działa, a za kilka dni wojewódzkie fundusze ochrony środowiska na nowo zaczną przyjmować elektroniczne wnioski o dotacje.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl