KONKURS FOTOGRAFICZNY „Mój zwierzak – mój przyjaciel ”

0
21

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt przypadającego 4 października. Miejska Biblioteka Publiczna w SOCHACZEWIE ogłasza konkurs fotograficzny „Mój zwierzak-mój przyjaciel”.

REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Sochaczewa.
  2. Celem konkursu „Mój zwierzak – mój przyjaciel” jest: integracja rodzin, zachęcenie do wspólnego, twórczego spędzania wolnego czasu oraz zwrócenie uwagi na rolę zwierząt w wychowaniu dzieci. Propagowanie zdolności twórczych w dziedzinie fotografii i twórczości artystycznej. Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.
  3. Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:

KATEGORIA I: dzieci do 18 r.ż,

KATEGORIA II: dorośli

  1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku. Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac.

Od osoby fotografowanej należy uzyskać zgodę na wykorzystanie jej wizerunku (w przypadku dziecka – zgodę rodziców)(załącznik nr 1.) i załączyć ją do przekazanej pracy.

  1. Każdy uczestnik wysyła zdjęcie w wiadomości prywatnej na profil Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej
  2. Termin nadsyłania prac 4 października (niedziela)

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego osoby fotografowanej
wyrażam zgodę ………………………………………………………………………………………………
(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej)
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………………
(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografowanej) na potrzeby konkursu „Mój zwierzak – mój przyjaciel”: w materiałach publikowanych na stronie Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
……………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
Miejscowość…………………………………………………………, data…………………………………………..
1)Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZENIE
zgody na wykorzystanie wizerunku (OSOBA DOROSŁA)

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………….,
(imię i nazwisko osoby fotografowanej
wyrażam zgodę ………………………………………………………………………………………………
(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej) na wykorzystanie mojego wizerunku na

potrzeby konkursu „Mój zwierzak – mój przyjaciel”: w materiałach publikowanych na stronie Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
……………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
Miejscowość…………………………………………………………, data…………………………………………..
1)Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami

Jeśli nie maja Państwo możliwości zeskanowania i wysłania nam oświadczenia, zachęcamy do zrobienia zdjęcia i wklejenia go w wiadomości prywatnej