Konkurs fotograficzny w świątecznym klimacie

0
56

Choć święta Bożego Narodzenia już za nami, to z pewnością ich klimat i atmosfera jeszcze trwa wokół nas. Wielu z nas te wyjątkowe chwile utrwala na fotografiach. Z myślą o tym kilka lat temu powstał świąteczny konkurs. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zachęca do udziału w VIII już edycji konkursu fotograficznego pn. „Boże Narodzenie w Twoim obiektywie”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego organizatorem od pierwszej edycji jest „Osiemdziesiątka” a w jego organizację i przebieg włącza się Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Powiatowy Zespół Edukacji. Patronuje mu starosta sochaczewski Jolanta Gonta i Julia Jakubowska, dyrektor ZS CKP.

Organizatorom zależy, by uczestnicy konkursu uchwycili w fotografii nie tylko atmosferę świąt Bożego Narodzenia, ukazali kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, ale też zaprezentowali swą okolicę w świątecznym klimacie, a wziąć udział w nim może dowolna ilość uczniów z każdej szkoły.

Jak zakłada regulamin, konkurs polega na przygotowaniu maksymalnie 5 zdjęć w wersji papierowej, przedstawiających temat świąt Bożego Narodzenia. Wydrukowane fotografie powinny mieć jednakowy format, tj. 15×21 i posiadać spójną tematykę.

Organizatorzy przewidzieli 4 kategorie tematyczne, tj.: „Boże Narodzenie w mojej rodzinie”, „Wyjątkowość świąt w mojej okolicy lub w miejscu spędzania świąt” (iluminacje domów, regionalne potrawy, choinki, szopki itp.); „Różne oblicza Świętego Mikołaja”; „Klimat świąt w mojej szkole”.

Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę: estetykę, jakość zdjęć, treść i pomysłowość ujęcia oraz spójność tematyczną zdjęć.

Prace należy dostarczyć osobiście do świetlicy szkolnej lub listownie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew z dopiskiem na kopercie „Konkurs Fotograficzny – świetlica”. Zdjęcia można nadsyłać do 28 stycznia.

Regulamin konkursu dostępny jest m.in. na stronie internetowej szkoły: www.80-sochaczew.pl.
Koordynatorem konkursu z ramienia szkoły jest Ewa Chaber. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie