Konkurs na komiks pt. „Moja Planeta-Dom”

0
64

W imieniu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zaprasza wychowanków pieczy zastępczej w wieku 6-18 lat do udziału w konkursie na komiks pt. „Moja Planeta –Dom”.

W konkursie może wziąć udział każdy podopieczny z rodziny zastępczej , który do 20 września 2017 roku zadeklaruje pisemny udział w konkursie. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na udział w konkursie wyraża opiekun uczestnika. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej organizatora: www.otwartedrzwi.pl.

Zachęcamy naszych podopiecznych do uczestnictwa w konkursie i przedstawienia swojej historii. Mogą to być przeżycia i przygody lub historia wymyślona. Słowo „dom” jest miejscem umownym. Bohater, bohaterowie komiksu mają możliwość przedstawienia relacji z rodziną, przyjaciółmi, szkołą oraz podzielić się swoimi radościami, marzeniami i problemami. Organizator konkursu proponuje komiks, formę plastyczno-literacką z wykorzystaniem rysunku/ grafiki komputerowej/fotografii, zachęcając do wybrania historii, która pozwoli otworzyć się, wyrazić swoje najważniejsze myśli, marzenia, niepokój, czy problemy. Może to być rodzinna historia.

Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 20 listopada 2017 roku. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data nadania przesyłki pocztowej) na adres korespondencyjny  organizatora: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, z dopiskiem na kopercie KONKURS NA KOMIKS.

  Wszystkie informacje i pliki do pobrania znajdują się na stronie organizatora www.otwartedrzwi.pl, w zakładce Konkurs na komiks pt. „Moja Planeta – Dom”. Pytania dotyczące konkursu można kierować  drogą e-mailową na adres: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl.  W tytule e-maila należy wpisać KONKURS NA KOMIKS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie