Konkurs Matematyczny Continuum – III edycja

0
112

Do 30 listopada trwają zgłoszenia do III edycji Konkursu Matematycznego CONTINUUM 2017-2018 skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza. I etap dla uczniów szkół gimnazjalnych odbędzie się 7 grudnia w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, Al. F. Kobylińskiego 25, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 8 grudnia w auli w gmachu głównym PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17. Tegoroczni finaliści i laureaci części ponadgimnazjalnej będą mieli możliwość ubiegania się o przyjęcie na niektóre kierunki studiów w Politechnice Warszawskiej poza procedurą kwalifikacyjną. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego z edukacji matematycznej w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym. Regulamin oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie www.continuum.zsce.pl