Konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozstrzygnięty

0
72

Od 1 września stanowisko dyrektora sochaczewskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmie Aleksandra Siekiera. Zarząd Powiatu w Sochaczewie funkcję tę powierzył jej na okres pięciu lat szkolnych do 31 sierpnia 2025 r.

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ogłoszono w czerwcu br. W lipcu w wyniku procedury konkursowej wyłoniono kandydaturę Aleksandry Siekiery, której na sierpniowym posiedzeniu Zarząd Powiatu w Sochaczewie powierzył stanowisko dyrektora Poradni.

Aleksandra Siekiera do tej pory, przez ostatni rok pełniła  już obowiązki dyrektora tej jednostki. Wcześniej zawodowo związana była ze szkołami podstawowymi z terenu powiatu sochaczewskiego. Ukończyła studia pedagogiczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych na kierunku – Pedagogika ogólna ze specjalnością psychopedagogika kreatywności. Ukończyła także studia podyplomowe związane m.in. z pedagogiką i logopedią.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie zdecydował także, w związku z wcześniejszą decyzją o odstąpieniu od przeprowadzenia w tym roku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, podjętą na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o przedłużeniu o jeden rok tej funkcji dotychczasowej dyrektor Hannie Boneckiej.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie