Konkurs na stanowisko dyrektora wydziału w Starostwie

0
85

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko dyrektora nowo tworzonego Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie jest już dostępne na stronie BIP-u urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Wymagania niezbędne warunkujące dopuszczenie udziału w naborze to wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo oraz co najmniej 5-letni staż pracy.

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska to przede wszystkim biegła znajomość zagadnień prawa budowlanego, realizacji inwestycji i zamówień publicznych, umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego, umiejętność sporządzania kosztorysów oraz ich weryfikacji. Ponadto, należy mieć obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, mieć nieposzlakowaną opinię, być niekaranym a stan zdrowia powinien pozwalać na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na tym stanowisku, zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora ww. wydziału, warunki pracy oraz wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć w treści ogłoszenia, które zostało zamieszczone na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – w zakładce Tablica ogłoszeń – http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/konkurs_-_dyrektor_inwestycje.pdf

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 7 maja br. w godzinach pracy urzędu, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 lub przesłać pocztą na adres Starostwa.