Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

0
17

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 5 lutego do dnia 26 lutego 2016 r.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Autor:  Departament Organizacji

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego