Konkurs „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” po raz drugi

0
51

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Nasz Zamek” już po raz drugi organizują Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. Jego głównym celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, walkami w kampanii wrześniowej 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą, która toczyła się m.in. na terenie ziemi sochaczewskiej.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego oraz w gminach sąsiadujących z naszym powiatem. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Sochaczewskiego, a partnerem zostało Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Laureaci z trzech pierwszych miejsc, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich sponsorami są firma Retail Park Sochaczew sp. z o.o., właściciel obiektu Multishop Sochaczew, oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie (Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie).

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2018 r. o godzinie 10.00 na terenie szkoły, do której uczęszcza uczestnik. Oceny testów konkursowych dokona Komisja Konkursowa. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 25 kwietnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Aby wziąć udział w Konkursie, szkoły powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem do Regulaminu (do pobrania pod tekstem) i odesłać go w terminie do 3 marca 2018 r. (decyduje data doręczenia lub nadania listem poleconym) na adres Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Każda ze szkół biorących udział w Konkursie może zgłosić dowolną liczbę uczestników. Dodatkowe informacje podano w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Łukasz Popowski

Patronat medialny: portale e-Sochaczew.pl i Bohaterowie1939.pl, tygodnik „Echo Powiatu” oraz Radio Sochaczew.

2160_regulamin-konkursu.pdf – – 381 kb