Konkurs „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” po raz czwarty

0
26

Już po raz czwarty Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Nasz Zamek” zorganizują Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią ziemi sochaczewskiej, ze szczególnym uwzględnieniem walk w 1939 r. w tym bitwy nad Bzurą.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych położonych na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego oraz w gminach sąsiadujących z naszym powiatem. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Sochaczewskiego. Jak zawsze przewidziano ciekawe nagrody, w tym sprzęt elektroniczny oraz publikacje książkowe. Ich sponsorami są firma Retail Park Sochaczew sp. z o.o., właściciel obiektu Multishop Sochaczew oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – Powiatowy Zespół Edukacji.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły zgłaszają się do 17 grudnia 2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do regulaminu (do pobrania pod tekstem). Każda ze szkół biorących udział w Konkursie może zgłosić dowolną liczbę uczestników. Test konkursowy zostanie przeprowadzony 14 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 na terenie szkoły, do której uczęszcza uczestnik. Oceny testów konkursowych dokona Komisja Konkursowa. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 4 lutego 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Dodatkowe informacje podano w regulaminie. Dostępne są również na stronach internetowych organizatorów: www.zsrcku.powiatsochaczew.pl oraz www.naszzamek.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Łukasz Popowski
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Zamek”

Sponsorzy:

Retail Park Sochaczew sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – Powiatowy Zespół Edukacji

Patronat medialny: portale e-Sochaczew.pl i Bohaterowie1939.pl