Konkurs – z pasji do książek

0
37

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Sochaczewie ogłosiła już po raz 18. powiatowy konkurs dla dzieci i młodzieży pt.: „Tę książkę warto przeczytać”. Rokrocznie odbywa się on pod patronatem starosty sochaczewskiego a jego celem jest m.in. rozwijanie potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów, kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat książki, a także kształcenie umiejętności rozumienia tekstu i promowania samej książki.

Regulaminy zostały rozesłane do szkół, bo to tam do 10 lutego mają być rozstrzygnięte eliminacje wewnętrzne. Finał, czyli eliminacje międzyszkolne organizatorzy przewidują na 24 lutego.

W organizację i przeprowadzenie konkursu a także ufundowanie nagród zwycięzcom włącza się od wielu lat Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Powiatowy Zespół Edukacji. To w siedzibie urzędu przeprowadzany jest jego finał.

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Opiekunem może być nauczyciel, rodzic lub inna osoba dorosła.

Planowane są nagrody w 3 kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-IV, szkoły podstawowe klasy V-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Chętni uczniowie w swoich szkołach przedstawiają prezentację wybranej książki spoza kanonu lektur. Uczeń powinien zmieścić się w nieprzekraczalnym czasie 3 minut. Mile widziane są akcesoria dodatkowe, rekwizyty czy podkłady muzyczne. W tej materii uczniowie nie są ograniczani. Z poprzednich lat i obserwacji wynika, iż najczęściej korzystają z tego młodsi uczestnicy. Wypada na pewno mieć ze sobą wybraną książkę.
Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie etapów szkolnych oceniają i wybierają maksymalnie czterech uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w konkursie międzyszkolnym.

Zwycięzcy edycji wewnętrznych – szkolnych powinni zostać wyłonieni i zgłoszeni do Pedagogicznej Biblioteki w Sochaczewie do 10 lutego 2021 r.

Do nazwiska zwycięzcy etapu szkolnego należy dołączyć także informację o tytule i autorze prezentowanej przez niego książki oraz zgodę na publikację wizerunku.

Członkowie komisji konkursowej podczas konkursu finałowego przyznają punkty a ocenie podlega: oryginalność prezentacji, płynność i intonacja, poprawność językowa. Każdy uczeń może zdobyć maksymalnie 15 punktów. Zwycięzcy zaprezentują się po raz drugi 12 maja 2021 r. na konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy.

W sytuacji pracy zdalnej konkurs odbędzie się on-line. Organizator będzie oczekiwał nagrań na nośnikach elektronicznych dostarczonych do biblioteki.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie