Konsultacje społeczne

0
10

W dniach od 17.12.2018 r. do 30.12.2018 r. konsultacjom społecznym poddany zostanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sochaczew do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 17.12.2018 r. do 30.12.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 17.12.2018 r.  w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz mieszkańców miasta Sochaczewa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Infrastruktury Miejskiej, Referat Inżynierii Miasta.