Konsultacje społeczne

0
20

W dniach od 15.04.2019 r. do 29.04.2019 r. konsultacjom społecznym poddane zostaną:

  1. Regulamin Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca” wraz z załącznikami.
  2. Regulamin Programu „Sochaczewska Karta Rodziny” wraz z załącznikami.
  3. Regulamin Programu „Sochaczewska Karta Seniora” wraz z załącznikami.
  4. Regulamin Programu „Sochaczew Weteranom” wraz z załącznikami.
  5. Regulamin Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi” wraz z załącznikami.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 15.04.2019 r. do 29.04.2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 15.04.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.