Książka naszym przyjacielem

0
20

Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie kolejny rok realizuje ogólnopolski projekt czytelniczy ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury’’. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej na bieżący rok.

Rozwijanie zainteresowania książką i publikacjami dla dzieci można wzmacniać poprzez systematyczne głośne czytanie dziecku, zabawę, a także w ramach różnych projektów. Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się dziecięce nawyki, w tym również czytelnicze.

Czytanie to jedna z form spędzania czasu wspólnie z dzieckiem. Czytanie wpływa korzystnie na wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka: społeczny, intelekt i emocje. Eksperci zalecają codzienne dwudziestominutowe czytanie dzieciom, gdyż korzyści są obustronne, rodzice czytający regularnie małym dzieciom stają się spokojniejszymi rodzicami. A dzieci? Czytanie spokojnym głosem uspokaja dziecko, tworzy się naturalna atmosfera bezpieczeństwa i zaufania do otaczającego świata. Zachęcam do wprowadzenia domowego rytuału czytania książek o tej samej porze np. przed snem co pozwoli budować poczucie przewidywalności i przynależności do wspólnoty rodzinnej.

 

Mamo i Tato! – głośne czytanie dziecku:

▪ buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem,

▪ zaspokaja potrzeby emocjonalne,

▪ wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości,

▪ uczy języka, rozwija słownictwo,

▪ daje swobodę w mówieniu,

▪ przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania,

▪ uczy myślenia i rozwija wyobraźnię,

▪ ćwiczy pamięć i poprawia koncentrację uwagi

▪ przynosi wiedzę ogólną,

▪ uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną,

▪ jest znakomitą rozrywką,

▪ zapobiega uzależnieniu od mediów,

▪ pomaga w rozwiązywaniu problemów,

▪ kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

Kilka wskazówek jak czytać dzieciom książki, aby chciały słuchać:

▪ Ważne jest, aby czytanie nie było nudne. Czytając należy modulować głos, dodawać gesty i dźwięki, co sprawia że odbiór tekstu staje się bardziej atrakcyjny.

▪ Długie fragmenty można zastąpić własnymi słowami.

▪ Jeżeli czytamy książkę odcinkami, należy starać się, aby każdy z nich stanowił zamkniętą całość. Wracając do książki w celu przeczytania następnego fragmentu należy przypomnieć dzieciom, na czym zostało zakończone czytanie.

▪ Nie należy przerywać czytania w momentach gdy akcja przybiera smutny tok, aby uniknąć emocjonalnego i bolesnego przeżywania przez dziecko.

▪ Fragmenty drastyczne można zastąpić wymyślonymi przez siebie scenkami.

▪ Ważne jest, aby dobierać literaturę odpowiednio do wieku dziecka.