Kurs kompetencji. E-mail wójta wart 150 tys. zł

0
67

Kurs kompetencji. E-mail wójta wart 150 tys. zł – granty w ramach 3.1 PO PC, 100% dofinansowania

7 kompetencji cyfrowych mogą zdobyć mieszkańcy gminy. Na zorganizowanie takich szkoleń samorządy mogą dostać środki do 150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego. 

Wystarczy wypełnić wniosek o powierzenie grantu.

W konkursie, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, duży sukces odnotowała Fundacja Promocji Gmin Polskich, zdobywając dofinansowanie dla projektów rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w 3 z 8 obszarów objętych konkursem. Są to: Mazowsze, Łódzkie z Kujawsko-Pomorskim i Wielkopolska z Zachodnim Pomorzem.

Zadaniem Fundacji jest przygotowanie zaplecza organizacyjnego, merytorycznego i kadrowego dla wielkiego cyklu szkoleń kompetencyjnych w gminach na terenie wymienionych wyżej obszarów.

Fundacja odniosła sukces, ale

prawdziwymi beneficjentami są gminy,

które otrzymają granty do 150 tys. zł na zorganizowanie szkoleń kompetencyjnych w ramach następujących tematów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.
Warto zwrócić uwagę, że 40 proc. wartości grantu gmina może przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego dla celów szkoleniowych. Po zakończeniu projektu sprzęt komputerowy zakupiony przez grantobiorcę powinien zostać przekazany do wybranych przez gminę szkół lub placówek doskonalenia nauczycieli.

W ramach grantu gmina ma duża swobodę w realizacji projektu- to ona wybiera instruktorów szkoleń, decyduje o zakupie sprzętu i miejscu szkolenia. Ważne by trzymać się limitów procentowych określonych przez Instytucję Pośredniczącą. W ramach grantu gmina może więc sfinansować koszty instruktora, samej organizacji szkoleń (koszty cateringu czy wynajmu sali), koszty działań promocyjnych (np. druk ulotek, plakatów, ogłoszeń prasowych) a także koszty osób zajmujących się projektem w urzędzie (koordynator miniprojektu czy osoba ds. rekrutacji).

Co gmina ma zrobić, żeby dostać grant? 

Przede wszystkim należy jak najszybciej złożyć wniosek do Fundacji Promocji Gmin Polskich, której zadaniem będzie merytoryczna ocena potrzeb szkoleniowych gminy, a następnie po podpisania umowy – przelanie przyznanej kwoty grantu na konto samorządu.

Zwracamy jednak uwagę na ograniczenia terytorialne: w ramach pierwszego obszaru konkursowego mogą zgłosić do Fundacji swój akces tylko gminy z woj. mazowieckiego, w ramach czwartego (z ośmiu) – tylko gminy wielkopolskie i zachodniopomorskie, w ramach piątego obszaru – tylko gminy z województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Czy trzeba się spieszyć ze zgłoszeniami? 

Tym razem pula środków jest znaczna, jednak jak zwykle kiedy idzie o pieniądze czas ma swoje znaczenie.
Gminy, które zgłoszą swój akces do projektu w najbliższym czasie mają zdecydowanie większe szanse na pozyskanie środków – zapewnia prezes Fundacji Promocji Gmin Polskich Ryszard Jagielski. Dodaje, że w przypadku problemów z wypełnieniem wniosku Fundacja pomoże każdej gminie. Podobnie deklarujemy pomoc już na etapie realizacji projektu. Do tego sam proces sprawozdawczy został ograniczony do minimum, tak by ułatwić gminie realizację i skupić się na faktycznym celu projektu tj. podniesieniu kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby powyżej 25. roku życia. Projekt idealnie więc odpowiada na potrzeby osób wykluczonych cyfrowo- przede wszystkim seniorów, którzy wyrażają duże zainteresowanie udziałem w takich szkoleniach.

W kolejnych publikacjach na temat konkursu przedstawimy więcej szczegółów dotyczących scenariuszy szkoleń, sposobu doboru materiałów szkoleniowych (swój udział i jednocześnie atest merytoryczny zapowiedziało Ministerstwo Cyfryzacji), możliwości wyboru modułów szkoleń, a także – na temat rozliczeń finansowych. Odpowiemy także na ewentualne pytania.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Fundacji www.fpgp.eu w zakładce PO P 3.1. Zachęcamy także do zapoznania się z konkursowym ABC: http://www.fpgp.eu/index.php?page=news&id=434.

Nasz adres: Warszawa ul. Jaworzyńska 7/3
telefon: (22) 697 52 99
e-maile: fundacjapgp@gmail.com, k.ustrycka@fpgp.eu
Kierownik projektu: KATARZYNA USTRYCKA