Laptopy dla uczniów w gminie Iłów trafiły do szkół!

0
54

Gmina Iłów zakupiła 25 nowych laptopów, niezbędnych do zdalnego nauczania, które proporcjonalnie do ilości uczniów w placówkach trafiły do szkół – Szkoły Podstawowej  w Iłowie (11 szt.), Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym (7 szt.), Szkoły Podstawowej w Kapturach (4 szt.) i Szkoły Podstawowej w Giżycach (3 szt.). Gmina pozyskała na ten cel 60 tysięcy złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W kwietniu ruszył program rządowy Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła“. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Program nie wymagał wkładu własnego ze strony samorządu.

Gmina Iłów w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020 pozyskała 60.000,00 zł na zakup laptopów. Komputery mają ułatwić uczniom zdalną naukę podczas stanu epidemii.  Obecna sytuacja wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu, który zastąpił szkolne ławki. Uczniowie, którzy do tej pory mieli problemy natury technicznej mają szansę na otrzymanie sprzętu komputerowego.

Laptopy zostały dziś przekazane przez wójta Jana Kraśniewskiego dyrektorom szkół z terenu gminy Iłów.

Projekt został zrealizowany według umowy o powierzenie grantu nr 498/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia.

.