Lekcje muzealne w nowym roku szkolnym

0
100

Minął już miesiąc, od kiedy dzieci i młodzież powróciły do szkoły. Wraz z zakończeniem wakacji Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie wznowiło realizację własnej oferta edukacyjna, w ramach której prowadzone są lekcje muzealne dla szkół.

Nasze zajęcia cieszą się powodzeniem już od początku roku kalendarzowego. Były organizowane także w czasie ferii zimowych oraz wakacji. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Sochaczewie w 2017 r. przeprowadziliśmy już 50 lekcji dla lokalnych szkół i przedszkoli. Dodatkowo w tym czasie odbyło się 14 zajęć dla placówek spoza miasta. Przypomnijmy, że szkoły i przedszkola podległe burmistrzowi Sochaczewa mają możliwość do końca grudnia bieżącego roku skorzystać z naszej oferty nieodpłatnie.

Nasze muzeum posiada bogatą ofertę edukacyjną zgodną z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zawiera ona cztery bloki tematyczne: Opowieści starych lokomotyw, Podróż w czasie koleją wąskotorową, Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej oraz Lekcje specjalne. W każdym z nich kryją się różnorodne zajęcia, dostosowane do danego zagadnienia oraz wieku uczestników. Za ich pomocą przybliżamy dzieje kolejnictwa, a także popularyzujemy historię naszego miasta i powiatu, gdzie poczesne miejsce zajmuje sochaczewska wąskotorówka. Każda z lekcji wzbogacona jest o dodatkowe elementy. Oprócz ciekawych materiałów fotograficznych i filmowych, na dzieci i młodzież czekają kolejowe pomoce naukowe, kolorowanki, quizy, zagadki i krzyżówki, utrwalające oraz systematyzujące świeżo nabytą wiedzę. Druga część zajęć odbywa się w muzealnym skansenie, gdzie uczestnicy zapoznają się z najciekawszymi pojazdami szynowymi, a przypomnijmy, że właśnie tu znajduje się największa kolekcja taboru wąskotorowego w Europie! Jest więc co oglądać i zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego.

Aktualna oferta edukacyjna:  aktualnaoferta-edukacyjna2017.pdf

Monika Szymańska
Łukasz Popowski

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie