Letnia re-introdukcja bażantów

0
18

Koło Łowieckie „Grunwald” przy Komendzie Głównej Policji 15 lipca 2020 roku w obwodach łowieckich 401 i 417, które obejmują swym zasięgiem styk trzech gmin: Teresin, Baranów i Kampinos, dokonało introdukcji bażantów na terenie dzierżawionych przez siebie gruntów.

Koło zajmuje się wypuszczaniem zakupionych bażantów w łowiska już od kilku lat. Tym razem rodzimą populację zasiedliło łącznie 200 ptaków, wypuszczonych po kilka sztuk w każdym z miejsc introdukcji. Kolejne 200 zamieszka na naszych polach za dwa miesiące.

– Przedsięwzięcie realizowane od kilku lat pokazuje, że na naszym terenie odnotowuje się corocznie wzrost liczby bażantów w łowisku – mówi Tomasz Brzeski, główny organizator i pomysłodawca akcji.

– Corocznie wypuszczamy po kilkaset ptaków. Opieka nad nimi, po wypuszczeniu na wolność polega przede wszystkim na przystosowania terenu, urządzeniu miejsc wykładania karmy, a także regularnego jej dostarczania, co około dwa tygodnie, tak aby bażanty mogły wzmocnić się przed okresem lęgowym. Takie miejsca pozostają pod szczególną troską myśliwych, co pozwala ptakom przeżyć podczas trudnego okresu aklimatyzacji – dodaje myśliwy.

Przypomnijmy, że na początku 2019 r. podczas Walnego Zebrania członków Koła pan Tomasz Brzeski zgłosił do realizacji projekt pod nazwą „Fundusz Rozwoju Bażanta”. Polega on na uzupełnieniu i zwiększeniu populacji bażanta tam, gdzie w ostatnich latach nastąpiło silne jego wyniszczenie. Ma to związek zarówno z aktywnością drapieżników (np. lisy), ale też działalnością człowieka (rolnictwo, przemysł). Wszystkie te działania finansowane są ze środków własnych Koła Łowieckiego „Grunwald”.

Tomasz Brzeski, koordynator projektu re-introdukcji bażantów, dziękuje członkom koła panom Markowi Misiakowi oraz Grzegorzowi Gmurkowi za aktywną pomoc w przeprowadzeniu akcji.

.