LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos

0
66

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) odbędzie się LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos.

Proponowany  porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.
  • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
  • Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017]r.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski