LI sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
30

Informuję, że w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się LI sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2030
  2. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
  3. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  4. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/244/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młodzieszyn
  5. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Młodzieszyn.
  6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości  Juliopol.
  7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra.

5. Informacja międzysesyjna wójta gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.