Liceum dla Ciebie – klasa społeczna w Iwaszkiewiczu

Jeżeli jesteś ciekawy świata, interesuje Cię tematyka społeczna, chcesz zrozumieć reguły rządzące otaczającą Cię rzeczywistością i chcesz zgłębić tajniki ludzkiej psychiki, a swoją przyszłość wiążesz ze środowiskiem prawa, biznesu, naukami społecznymi lub kierunkami socjologicznymi, pedagogicznymi i psychologicznymi albo po prostu, zamierzasz być aktywnym świadomym obywatelem świata, to klasa właśnie dla Ciebie!

Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą. W programie nauczania przedmioty ogólnokształcące realizowane są w zakresie podstawowym przez cały okres nauki, a język obcy, geografia  i  wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym przez 4 lata począwszy od klasy pierwszej.

W drugim i trzecim roku nauki realizowany będzie przedmiot uzupełniający, Elementy psychologii społecznej”, który wzbogaci Twoją wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki, socjologii i kulturoznawstwa, a zajęcia treningowe pozwolą Ci zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych. Dzięki nim rozwiniesz poczucie własnej wartości i godności, nabędziesz umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi oraz rozwiniesz swoją wrażliwość na ich potrzeby. Podczas zajęć warsztatowych nauczysz się skutecznej komunikacji, dowiesz się, jak radzić sobie ze stresem, jak różnicować  emocje i uczucia, poznasz znaczenie motywacji oraz czynniki kształtujące osobowość, a w przyszłości będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania na kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych lub rozwijać się w pracy socjalnej.

Interdyscyplinarny charakter tej klasy przygotuje Cię lepiej do studiów humanistycznych, prawniczych, politologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz kierunków związanych z psychologią i pedagogiką, a w przyszłości pozwoli znaleźć zatrudnienie w stale rozwijającym się sektorze usługowym, instytucjach państwowych i samorządowych.

W ramach współpracy szkoły z firmą PROWORK po zakończeniu nauki masz możliwość aplikowania na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych lub krajów europejskich jako Au Pair w celu pogłębienia znajomości języka obcego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „ POCZUJ SIĘ PEWNIE POZNAJĄC SIEBIE I INNYCH”