Liceum dla Ciebie – służby mundurowe w Iwaszkiewiczu

Jeżeli jesteś energiczny, sprawny, odważny, lubisz wyzwania, chcesz pomagać innym, ratować ludzkie życie oraz mienie, a swoją przyszłość wiążesz z pracą w służbach mundurowych lub medycznych i ratowniczych, to klasa właśnie dla Ciebie. Przekonaj się sam!

Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą. W programie nauczania przedmioty ogólnokształcące realizowane są w zakresie podstawowym przez cały okres nauki, a język obcy, historia i wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym przez 4 lata począwszy od klasy pierwszej.

W drugim i trzecim roku nauki planowane są zajęcia uzupełniające z zakresu taktyki obronnej, które przybliżą Ci znajomość realiów świata wojska, straży pożarnej, policji. Tematyka zajęć związana będzie z rozwojem sprawności fizycznej i bezpieczeństwa publicznego. W ramach współpracy szkoły z 3 Warszawską Brygadą Rakietowej Obrony Powietrznej, Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Wojskową Akademią Techniczną zdobędziesz szeroką wiedzę o służbach mundurowych, zapoznasz się z zasadami ich pracy, zagadnieniami  z zakresu psychologii zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz odbędziesz zajęcia sprawnościowe i poligonowe. Na warsztatach samoobrony i ratownictwa nauczysz się jak należy zachowywać się w sytuacjach ekstremalnych oraz jak nieść pomoc sobie i innym, ratować zdrowie, a nawet życie.

Po zakończeniu nauki masz możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach /np. Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Obrony Narodowej, Wyższe Oficerskie Szkoły Policji, Pożarnictwa, Ratownictwa/. Możesz także kontynuować naukę w zakresie bhp i ratownictwa medycznego. Kierunek „Bezpieczeństwo narodowe” przygotuje Cię do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i obiektów użyteczności publicznej, zespołach reagowania kryzysowego, strażach miejskich, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia.  Jako absolwent tej klasy możesz otrzymać dodatkowe punkty w rekrutacji ubiegając się o pracę w służbach mundurowych.

W ramach współpracy szkoły z firmą PROWORK po zakończeniu nauki masz możliwość aplikowania na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych lub krajów europejskich jako Au Pair w celu pogłębienia znajomości języka obcego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE”