LII sesja Rady Gminy Rybno

0
43

RADA GMINY RYBNO                                          Rybno, dnia 26 października 2018 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. 46 861-14-38

fax 46 861-14-38 33

www.gminarybno.com

 

Uprzejmie zapraszam na obrady LII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z LI sesji Rady Gminy Rybno.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Rybno.
  6. Przyjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018..
  8. Wystąpienie wójta gminy Rybno – podsumowanie kadencji, podziękowania dla Radnych Rady Gminy.
  9. Zapytania, wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

 

przewodnicząca Rady

Henryka Jędrzejczak

LII sesja Rady Gminy Rybno