Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

0
85

Poniżej zamieszczamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu sochaczewskiego. Znajdą to państwo wykaz m.in. jednostek takich jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, Powiatowy Urząd Pracy czy Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Sochaczewie. Lista zawiera także dane adresowe, e-maile, numery telefonów, w tym te ogólnopolskie – infolinie. Wymienione placówki świadczą nieodpłatną pomoc prawną z zakresu poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego a także pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy domowej, interwencji kryzysowej oraz dla osób bezrobotnych, pokrzywdzonych przestępstwem. Znajdą tu państwo informacje o jednostkach świadczących pomoc z zakresu prawa konsumenckiego, prawa pacjenta, prawa do ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego czy dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego. Lista zawiera ponadto, dane dotyczące rzecznika praw obywatelskich, o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (urząd Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Urząd Gminy Brochów).

Pełna lista jednostek – poniżej w załączniku.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORRADNICTWA –> załącznik