Lokale na Staszica do wzięcia

0
67

26 marca o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16 (sala konferencyjna, I piętro) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej oraz prawa własności udziału w gruncie dotyczący dwóch lokali mieszczących się przy ul. Staszica.

Obydwa znajdują się na parterze i obejmują salę sprzedaży, zaplecze oraz toaletę. Pierwszy z nich ma powierzchnię 18,02 m2, drugi 46,83 m2. Lokale są oznaczone w księdze wieczystej PL1O/00000081/5, numer nieruchomości 937. Przynależy do nich grunt w postaci działki o powierzchni 803 m2. Cena wywoławcza mniejszego z lokali to 55 tys. zł (postąpienie na przetargu 1000, wadium 5000). Większy wyceniono na 144 tys. zł (postąpienie na przetargu 2 tys. zł, wadium 10 tys. zł).

Wadium należy wpłacić do poniedziałku 23 marca na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, IV piętro, pokój 519, tel. 46 862-2235 wew. 331, istnieje możliwość obejrzenia lokali w piątek 20 marca. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela wydział. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.