LVI sesja Rady Gminy Kampinos

0
34

Zapraszamy na LVI sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2017r.,
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Kampinos A gm. Kampinos.

2) uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2017r

3) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

– odczytanie opinii RIO o przedłużonym przez wójta gminy Kampinos projekcie WPF na lata 2018-2021,

– dyskusja,

– głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

– głosowanie nad projektem WPF na lata 2018-2021.

4) Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2018

– odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

– odczytanie opinii RIO,

– odczytanie opinii stałych Komisji Rady Gminy,

– dyskusja,

– głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

  1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

mgr Piotr Popowski