LVIII nadzwyczajna sesja RADY GMINY KAMPINOS

0
63

Informuję, że w dniu 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) odbędzie się LVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos.

Proponowany  porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

b) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski