LXIX sesja Rady Gminy Kampinos

0
22

Zapraszamy na LXIX sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LXIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI sesji Rady Gminy z dnia 1 października 2018 r., LXVII sesji Rady Gminy z dnia 9 października 2018 r. oraz LXVIII sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2018 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za lata 2015-2016”.

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

3)  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

4) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Kampinos w 2019 roku.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski