Mamy nową Radę Sportu

0
36

rada sportu

17 listopada burmistrz powołał nową Sochaczewską Radę Sportu. W skład ciała doradczego konsultującego z władzami samorządowymi najważniejsze decyzje dotyczące m.in. finansowania sportu, podziału corocznych dotacji, rozbudowy bazy rekreacyjnej, przyznawania stypendiów za wyniki sportowe, weszło 22 przedstawicieli tego środowiska.

Przekrój SRS jest bardzo reprezentatywny, gdyż swych przedstawicieli będą mieli działacze sportowi zawiązani z takimi dyscyplinami jak min.: tenis stołowy, judo, rugby, lekkoatletyka i piłka nożna. Samorząd liczy się z głosem SRS, dlatego jej reprezentanci zasiadają m.in. w zespołach pracujących nad kolejnymi edycjami Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, a ostatnio także nad wieloletnią strategią rozwoju miasta i planem rewitalizacji. Członkowie SRS uczestniczyli też m.in. w konsultacjach dotyczących projektu planowanej przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej. Na bieżąco Rada opiniuje projekty uchwał Rady Miasta, gdy dotyczą sportu, rekreacji, rywalizacji sportowej itp.

Przewodniczącym tego gremium został wiceburmistrz Marek Fergiński. Kadencja Sochaczewskiej Rady Sportu trwa od 17 listopada 2015 roku do 16 listopada 2017 roku.

 

SOCHACZEWSKA RADA SPORTU. KADENCJA 2015-2017

1) Marek Fergiński – zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew

2) Sławomir Dorywalski – radny Rady Miejskiej

3) Agata Kalińska – naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Organizacji Pozarządowych

4) Anna Ulicka – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

5) Krzysztof Brymora – Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew

6) Krzysztof Buczyński – Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU

7) Marcin Cichocki – Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN-JUDO”

8) Andrzej Cichoński – Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa

9) Dariusz Cierebiej – Stowarzyszenie Działamy Sprawnie – Tworzymy Lepiej „Przez Sport w Przyszłość”

10) Piotr Cypel – Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON FIGHT CLUB”

11) Bronisław Gawrylczyk – Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego

12) Mieczysław Głuchowski – Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

13) Marek Kępski – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA”

14) Ariel Lisowski – Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe

15) Justyna Mamcarz – Uczniowski Klub Sportowy MOSIR BASKET SOCHACZEW

16) Marcin Niemiec – Sochaczewskie Centrum Sportów Walki

17) Jakub Sidor – Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew

18) Patryk Sobieraj – Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

19) Mateusz Sikorski – Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Boryszew

20) Józef Szajewski – Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN” Sochaczew

21) Robert Szewczyk – Klub Sportowy BZURA CHODAKÓW

22) Artur Wrzesiński – Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK”

 

Urząd Miasta Sochaczew